Qiymətlər

Giriş bileti

Yerli vətəndaş

Əcnəbi

Tələbə

Məktəbli

"Mini Qobustan" interaktiv tur

Qiyməti

4.00 AZN

10.00 AZN

1.00 AZN

0.40 AZN

5.00 AZN


Ekskursiya xidməti

Azərbaycan dilində

Xarici dildə

Böyüklər

Tələbə / Məktəbli

Böyüklər

Tələbə / Məktəbli

Muzey / Böyükdaş yuxarı səki

5.00 AZN

5.00 AZN

10.00 AZN

5.00 AZN

Muzey və Böyükdaş yuxarı səki birlikdə

8.00 AZN

8.00 AZN

15.00 AZN

8.00 AZN

Kiçikdaş / Cingirdağ

25.00 AZN

25.00 AZN

25.00 AZN

25.00 AZN